ספרינקלרים


מ
חלקת מתזים -בניית מערכות ספרינקלרים והקמת חדרי משאבות

חברת י.ב.קורמן עוסקת בתיכנון התקנה אחזקה ושירות למערכות כיבוי אש וספרינקלרים

פועלת בהתאם לתקן 1928 ותקן 1596

לחברה אישורים ממכון התקנים הישראלי ורשות כבאות האש


התיכנון כולל:

בדיקת מאפייני המבנה

הגדרת מטען האש

רמת הסיכון

איפיון המערכת הנדרשת

תכנון מערכת ספרינקלרים כולל חישובים הידראוליים

איפיון צנרת וקביעת דרישת המים למערכת.

בדיקת ספיקה כולל בניית גרף מים

תיכנון משאבות ומאגרים

הכנת תוכניות AS MADE

ואישורם במכון התקנים

התקנת מערכת הספרינקלרים ע”י צוות מקצועי ומיומן בעל ההסמכות הדרושות.

ההתקנה מתבצעת לפי תקן 1596 והציוד המותקן הוא בעל אישור UL

ההתקנה נבדקת ומאושרת ע”י מכון התקנים הישראלי